හරි තීන්දු ගැනීම ජයග්‍රහණයේ මාවතයි.ජනපති කියයි.

හිතට එකඟව නිවැරැදි තීන්දු ගන්නා රාජ්‍ය සේවකයන් හට කිසිදා වරදින්නේ නැති බව ජනාධිපතිපතිවරයා ප්‍රකාශ කළේය. රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන්ට පත්වීම් ලිපි ප්‍රදානය කිරීමේ අවස්ථාවට එක් වෙමින් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඊයේ (26) මෙසේ ප්‍රකාශ කරන ලදී.

අලුතෙන් ස්ථාපනය කරන ලද රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ 35කට  නව ලේකම්වරුන් 35දෙනකු හට පත්වීම් ප්‍රදානය ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අතින් ජනාධිපති කාර්යාලයේ දී සිදුකෙරුණි.

එහිදී අදහස් දක්වමින් ජනාධිපතිවරයා ප්‍රකාශ කළේ ආරක්ෂක ලේකම්වරයා ලෙස ගත් ඇතැම් තීන්දු සම්බන්ධයෙන් උසාවි යාමට සිදුවුවත් අවසානයේ දී ජනාධිපති ලෙස පත්වන්නට හැකි වුණේ එසේ නිවැරැදි තීන්දු ගැනීම නිසා බවය.