හංසයා ලකුණ අර්බුදයක?

සජිත් ප්‍රේම­දාස මහ­තාගේ සමගි ජන බල­වේ­ග­යට අලියා හෝ හංසයා ලකුණ ලබා දීමට නම් එම ලකුණු භාවිත කරනු ලබන දේශ­පා­ලන පක්ෂ විසින් තම ලකුණ අත හැර වෙනත් ලකු­ණක් තමන්ගේ පක්ෂය වෙනු­වෙන් තෝරා ගත යුතු බවත් එසේ නෙැමති ව සමගි ජන­බ­ල­වේ­ග­යට අලියා හෝ හංසයා ලකුණ ලබා දීමට  හැකි­යා­වක් නොමැති බවත් මැති­ව­රණ කොමි­සම දන්වා තිබේ. විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේම­දාස මහතා සභා­ප­තී­ත්වය දරන “සමගි ජන බල­වේ­ගය“ ඉදිරි මහා මැති­ව­ර­ණ­යට තරග කිරී­මේදී භාවිත කරන පක්ෂ ලාංඡ­නය සම්බ­න්ධ­යෙන් නීති­මය තත්ත්වය ගැන තොර­තුරු දැන ගැනී­මට එම පක්ෂයේ මහ ලේකම් හිටපු ඇමැති රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා මැති­ව­රණ කොමි­සමේ නිල­ධා­රීන් සමඟ සාකච්ඡා කළ අව­ස්ථාවේ දී  මේ බව සඳ­හන් කර තිබේ. 

පව­තින දේශ­පා­ලන පක්ෂ­යක නමක් වෙනස් කිරී­මට ඕනෑම අව­ස්ථාව හැකි­යා­වක් තිබුණ ද පක්ෂයේ සල­කුණ වෙනස් කිරී­මට හැකි­යා­වක් ඇත්තේ මැති­ව­ර­ණ­යක් ප්‍රකා­ශ­යට පත්කර සති­යක් ඇතු­ළත දී බව එහිදී රන්ජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහ­තාට කොමි­සම විසින් පැහැ­දිලි කර දී ඇත. එසේම නව සල­කුණ ලෙස තෝරා ගැනී­මට හැකි­යාව ඇත්තේ මැති­ව­රණ කොමි­සමේ ඇති සල­කුණු අත­රින් එකක් වන අතර එම සල­කුණු ද පිළි­ගත් දේශ­පා­ලන පක්ෂ විසින් භාවිත නොක­රන සලකු­ණක්ද විය යුතු බව ද කොමිසමෙහි නිළධාරීන් විසින්  පෙන්වා දී තිබේ.