සෞඛ්‍ය නීති පිළිපදිමින් තෛපෝංගල් උත්සවය සමරන්න.

හෙට දිනට (14) යෙදෙන තෛපොංගල් උත්සවය ද පවුලේ අයට පමණක් සීමා කරගනිමින් සෞඛ්‍ය උපදෙස්වලට ගරුකරමින් සමරන ලෙස පොලීසිය ඉල්ලා සිටියි.

සිවිල් ඇදුමෙන් සැරසුණු පොලිස් නිලධාරීන් සිදු කළ නිරීක්ෂණවලදී  හුදෙකලා බවින් නිදහස් කළ කොළඹ ඇතැම් ප්‍රදේශවල ජනතාව නිරෝධායන නීති අනුගමනය නොකරන බව පෙනී ගොස් ඇත.

සෞඛ්‍ය උපදෙස් කඩකළහොත් එම ප්‍රදේශ නැවත හුදෙකලා කිරීමට සිදු වන බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ මහතා පැවසීය. එබැවින් සෞඛ්‍ය නීති අකුරටම ඉටු කරමින් මෙවර තෛපෝංගල් උත්සවය සමරණ ලෙස සියලු ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින බව ඔහු පැවසීය.