සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලවලට විරු අභිමන් රක්ෂණාවරණයක්

කොරෝනා වසංගතයට එරෙහිව මෙහෙයුමේ යෙදී සිටින සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලවලට ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව විසින් “විරු අභිමන්” නමින් රුපියල් ලක්ෂ 15 ක රක්ෂණාවරණයක් ලබා දීමට කටයුතු කර තිබේ.

මෙහිදී ජීවිත අහිමි වීමක දී රක්ෂණය හිමි දරුවන් සිටින සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩල සේවකයාගේ පවුලකට රුපියල් ලක්ෂ 15ක මුදලක් ද, දරුවන් නොමැති පවුලකට සහ අවිවාහක අයෙකුට රුපියල් ලක්ෂ 10 බැගින් ද ගෙවීමට කටයුතු කරන බව පැවසෙයි.

වෛද්‍යවරුන්, හෙදියන්, උපස්ථායකයන්, රියදුරන්, සුළු සේවකයින්, මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්, ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් සහ පරිපූරක හා අතුරු වෛද්‍ය සේවා ඇතුලු සියලු සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩල වලට මෙම රක්ෂණ ක්‍රමය මගින් ආවරණය ලැබේ.
මෙරට ජනතාව වෙනුවෙන් අවධානම නොතකා සේවයේ යෙදෙන සෞඛ්‍ය සේවකයින් වෙනුවෙන් නොමිලේ පිරිනමනු ලබන ප්‍රථම සහ එකම රක්ෂණ ක්‍රමය මෙයවේ.