සීදුවටත් නිරෝධන ඇඳිරිනීතිය

සීදූව පොලිස් බල ප්‍රදේශයට වහාම ක්‍රියාත්මකවන පරිදි නැවත දැනුම් දෙන තුරු නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය පනවා ඇතැයි රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කරයි.

ගම්පහ, කිරිඳිවැල, දොම්පේ, පූගොඩ, ගණේමුල්ල, වීරගුල, වැලිවේරිය, මල්වතුහිරිපිටිය, නිට්ටඹුව, මීරිගම, පල්ලේවෙල, යක්කල, ජා-ඇල සහ කඳාන යන පොලිස් බලප්‍රදේශවලට වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි නැවත දැනුම්දෙනතුරු පොලිස් ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මකය.