සියලු නාවික සෙබළුන් පිළිබඳ අනියත බියක් ඇතිකරගන්න එපා.නාවික හමුදාව කියයි.

වැලිසර නාවික කඳවුරෙන් කොරෝනා රෝගීන් වාර්තාවීම සමඟ නාවික හමුදාවේ සේවය කරන සියලු  පුද්ගලයන් සම්බන්ධයෙන් ජනතාව සෞඛ්‍යමය වශයෙන් අනියත බියක් ඇති කර ගත යුතු නොවන බව නාවික හමුදාව පවසයි.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් නාවික හමුදාව පවසන්නේ නාවික භටයකුට කොවිඩ් නයින්ටීන් වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බවට තහවුරු වීමෙන් අනතුරුව එම කඳවුරේ නාවිකයන් 4,000ක් සහ ඔවුන්ගේ පවුල්වල සාමාජිකයන් වෛරස ආසාදිත පරීක්ෂණ සඳහා යොමු කර ඇති බවයි. ආසාදිත නාවිකයන් ඇසුරු කළ බවට හඳුනා ගත් නිවාඩු මත සිටින නාවිකයන් නැවත කඳවුර වෙත ගෙන්වා ගැනීමට පියවර ගෙන ඇති අතර නිවාඩු මත සිටින සෙසු සාමාජිකයන් ඔවුන්ගේ නිවෙස්වලම තැබීමට කටයුතු කර ඇත.

නිවාඩු මත හෝ කඳවුරින් බැහැරව සිටින ඕනෑම පුද්ගලයකු පිළිබඳව 0112 44 53 68 හා 0117 19 22 51 යන දුරකථන අංක, 0112 44 14 54 යන ෆැක්ස් අංකය සහ 011 220 13 65 යන වට්ස්ඇප් අංකය ඔස්සේ තොරතුරු දැනගත හැකි බව ද නාවික හමුදාව සඳහන් කරයි.