සියලු ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන කොවිඩ්-19 වෛරසය ව්‍යාප්ත වීමක් සිදු නොවන ස්ථාන බවට සියයට සියයක් සහතිකයි. මැකො කියයි

සියලු ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන කොවිඩ්-19 වෛරසය ව්‍යාප්ත වීමක් සිදු නොවන ස්ථාන බවට සියයට සියයක් සහතික වන බව මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා පවසයි.

ජනතාව මුහුණු ආවරණ පැළඳ ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා පැමිණිය යුතු බව මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිවරයා ප්‍රකාශ කළේය.

ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමේදී දෙපාරක් අත් සේදිය යුතු බවත් මුව ආවරණය ගලවාවී නිලධාරියාට මුහුණ පෙන්නූ පසු දෙවෙනි නිලධාරියාගේ උපදෙස් මත ඡන්දය බාවිත කළ හැකි බව මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිවරයා පැවසීය.

කළු පාට හෝ නිල් පාට පෑනක් රැගෙන යා හැකි බවත් පෑනක් පෑනක් රැගෙන නොඑන අය වෙනුවෙන් විෂබීජහරණය කළ පෑනක් ලබා දෙන බවත් බව ඒ මහතා සඳහන් කළේය.