සිපෙට්කෝ මධ්‍යස්ථානවල ඉන්ධන මිල ඉහළ දැමීමක් කිසිසේත් සිදුවෙන්නේ නෑ

IOC සමාගම පෙට්‍රල් මිල ඉහළ නැංවුවද ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවේ සිපෙට්කෝ මධ්‍යස්ථානවල ඉන්ධන මිල ඉහළ දැමීමක් කිසිසේත් සිදු නොවන බව  විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පවසයි.

අමාත්‍යවරයා පැවසුවේ පෙට්‍රල් මිල ඉහළ දැමීම සම්බන්ධයෙන් IOC සමාගම කිසිදු පූර්ව දැනුවත්කිරීමක් සිදු කර නොමැති බවයි.