සෑම බෝගයකටම වෙනම දෙපාර්තමේන්තුවක් ඇතිකරනවා.සජිත් කියයි.

ලංකාවේ සෑම බෝගයකටම වෙනමම රජයේ දෙපාර්තමේන්තුවක් ඇති බව සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසයි.ඒ මහතා මෙම අදහස් දැක්වූයේ හාරිස්පත්තුවේ පැවැති ජන රැළියක් අමතමිනි.සුළු අපනයනය බෝග වෙනුවෙන් රජයේ ආයතනයක් නොමැති බවද පැවසු ඒ මහතා නොවැම්බර් 16 වන දා ජනාධිපතිවරණ ජයග්‍රහණයෙන් පසුව ලංකාවේම සුළු අපනයන බෝග වගාකරුවන් වෙනුවෙන් වෙනම සුළු අපනයන බෝගවගා අධිකාරියක් ඇති කරන බවත් කියා සිටියේය.

ගම්මිරිස්, කරාබු, සාදික්කා වැනි නිෂ්පාදනවලට සහතික මිලක් ලබා දෙන බවත් එම කර්මාන්තය කරන සියලු දෙනාගේ ජන ජීවිතය ශක්තිමත් කරන බවත් සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පැවසීය.

ලංකා ඉතිහාසයේ කාෂිකර්මය සඳහා පළමුවරට දැවැන්තම ජාතික වැඩසටහන ආරම්භ කරන බවත් පැවසු ඒ මහතා, ඒ තුළින් රටේ ආහාර නිෂ්පාදනය ඉහළට ගන්නා බවත් කියා සිටියේය.

රටේ ආහාර අවශ්‍යතාවය ලංකාවේ ගොවි පරපුරෙන් පමණක් සපයා ගන්න සැලසුම් කරන බවත් පැවසු ප්‍රේමදාස මහතා, පිටරටින් බෝග ආනයනය කරන්න කටයුතු නොකරන බවද සඳහන් කළේය.

සෑම වගාවක් සඳහාම 16 වෙනිදා ලබා ගන්නා ජයග්‍රහණය සමඟ නොමිලේ පොහොර ලබා දෙන බවත් ඒ මහතා පැවසුවේය.