සා.පෙළ සිසුන්ට හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීම සැප්තැම්බරයේදී අවසන් කරයි

 

2019 වර්ෂයේ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය සඳහා පෙනී සිටින සිසුන්ගේ ජාතික හැඳුනුම්පත් ලබන සැප්තැම්බර් මාසය වන විට නිකුත් කර අවසන් කරන බව පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කරයි.

එම අයැදුම්පත්වලින් 90 % ක් පමණ මේ වනවිට ලැබී ඇති බවත් , සාමාන්‍යයෙන් වසරකට සාමාන්‍ය පෙස සිසුන් වෙනුවෙන් ජාතික හැඳුනුම්පත් තුන් ලක්ෂ පනස් දහසකට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් නිකුත් කරන බවත් එහි කොමසාරිස් ජනරාල් වියානි ගුණතිලක මහතා කියා සිටියේය.

මේ අතර එක් දින සේවයද ඇතුලු හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීමේ සියලු සේවා අද (08) සිට සාමාන්‍ය පරිදි ක්‍රියාවට නංවන බවද වියානි ගුණතිලක මහතා පැවසීය.

Close Menu