සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල ලබන සතියේ අන්තර්ජාලයට.

පසුගිය වසරේ පැවති සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල හෙටින්(27) ආරම්භ වන සතිය තුළ නිකුත් කිරීමට කටයුතු කරන බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සඳහන් කරයි.

ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීමට අදාළ කටයුතු මේ වනවිට අවසන් අදියරේ පවතින බව විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් සනත් පූජිත මහතා සඳහන් කළේය.

කොරෝනා වෛරස් වසංගත තත්ත්වයත් සමඟ උද්ගතව ඇති තත්ත්වය හමුවේ ප්‍රතිඵල පාසල් වෙත තැපැල් කිරීම සිදු නොකෙරෙනු ඇත.

ඒ අනුව ප්‍රතිඵල ලේඛණ පාසල්වල විදුහල්පතිවරුන්ට මාර්ග ගත හෙවත් ඔන්ලයින් ක්‍රමයට ලබාදීම සඳහා ක්‍රමවේදයක් සකස් කෙරෙන බවද ඔහු ප්‍රකාශ කළේය.

එමෙන්ම, කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරයාට සහ පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරයාට ද එලෙසින්ම ඔවුන්ට අනන්‍ය මුරපද සහ පරිශීලක නාම ලබාදී මාර්ග ගත ක්‍රමයට ප්‍රතිඵල සඳහා ප්‍රවේශවීමට අවස්ථාව සලසා දීමට ද කටයුතු කෙරෙන බව සඳහන් වේ.

අයදුම්කරුවන්ට ප්‍රතිඵල www.doenets.lk වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන් ලබාගත හැකි අතර තාවකාලික ප්‍රතිඵල සහතිකයක් ද එමගින් ලබා ගත හැකි බව විභාග කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා කියා සිටියේය.

එමෙන්ම, ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීමට අදාළ කටයුතු සිදුකිරීම සඳහා විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ සීමිත කාර්ය මණ්ඩලයක් යොදා ගෙන ඇති අතර, සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයාගේ උපදෙස් අනුගමනය කරමින් ඊට අදාළ කටයුතු සිදුකරන බව ද විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් සනත් පූජිත වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

පසුගිය වසරේ පැවති සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට මධ්‍යස්ථාන 4,987කදී අයදුම්කරුවන් හත්ලක්ෂ 17,008ක් පෙනී සිටියේය.