සයිනොෆොම් එන්නත් ලක්ෂ හයක් මෙරටට ලැබේ.

චීනයේ සයිනොෆාම් කොවිඩ් එන්නත් මාත්‍රා ලක්ෂ 6ක් එළඹෙන 31 වනදා මෙරටට ලැබෙන බව ඖෂධ නිෂ්පාදනය, සැපයීම හා නියාමන රාජ්‍ය අමාත්‍ය, මහාචාර්ය චන්න ජයසුමන මහතා  කියා සිටී. ටීවී දෙරණ නාළිකාව මඟින් විකාව්වන “Big Focus” වැඩසටහනට එක්වෙමින් ඒ බව තහවුරු කළේය.
අදාළ එන්නත් මාත්‍රා තොගය ප්‍රදානයක් ලෙස මෙරටට ලැබීමට නියමිතය.