සමස්ත විදුලි පාරිභෝගිකයන්ට කෝටි 300ක සහනයක්

කොරෝනා වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් අපහසුතාවටපත් විදුලි පාරිභෝගිකයන්ට සහන සැලසීම සඳහා පෙබරවාරි, මාර්තු හා අප්‍රේල් විදුලි බිල්පත්වලින් තම නිවාස ඒකකයට ලැබුණු අඩුම විදුලි බිල එම මාස තුනටම ගෙවීමට පාරිභෝගිකයන්ට අවස්ථාව තිබෙන බව විදුලිබල මණ්ඩලය පවසයි. ඒ යටතේ ශ්‍රී ලංකාවේ ලක්ෂ 67ක් වන සමස්ත විදුලි පාරිභෝගිකයන් වෙත මෙම සහනය හිමිව තිබේ
මෙම ක්‍රමවේදය හරහා විදුලි පාරිභෝගිකයන්ට මාර්තු, අප්‍රේල් සහ මැයි මාස සඳහා රුපියල් කෝටි 300ක සහනයක් ලබාදීමට ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය තීරණය කර ඇත. විදුලිබල හා බලශක්ති ඇමැතිවරයාගේ අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශය පරිදි සියලු විදුලි පාරිභෝගිකයන්ට මාර්තු සිට මැයි දක්වා සහන සැලසීම සඳහා ක්‍රියාමාර්ග ගෙන ඇතැයි ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සභාපති විජිත හේරත් මහතා ඊයේ (30) ප්‍රකාශ කළේය.