සතොස වාර්තාගත ආදායමක් ලබයි.

අත්‍යවශ්‍ය පාරිභෝගික භාණ්ඩ වර්ග 27 ක මිල පහළ දැමීමත් සමග දින 03 කදී සතොස ආදායම වාර්තාගත ලෙස ඉහළ ගොස් ඇති බව වෙළඳ අමාත්‍යාංශය පවසයි.

පාරිභෝගික භාණ්ඩ 27 හි මිල අඩු කර පාරිභෝගිකයින්ට අලෙවි කිරීම ආරම්භ කිරීමට පෙර දිනයේ සතොස ආයතනයේ දෛනික පිරිවැටුම රුපියල් මිලියන 82 ක් ලෙස පැවතුණි.

ඉකුත් 10 වනදා වන විට එම ආයතනයේ දෛනික පිරිවැටුම රුපියල් මිලියන 166 ක් දක්වා වාර්තාගත ලෙස ඉහළ ගොස් ඇති බවයි වෙළඳ අමාත්‍යාංශය නිකුත් කළ නිවේදනයක දැක්වෙයි. ඒ අනුව අත්‍යාවශ්‍ය භාණ්ඩ 27 ක මිල පහළ දමා දින 03 ක් ඇතුළතදී, සතොස ආදායම සියයට 102 කින් ඉහළ ගොස් ඇති බව ද එම නිවේදනයේ සඳහන් වේ.