සජිත් සමඟ චන්ද්‍රිකා එක්වෙයි

එක්සත් ජාතික පක්ෂය ප්‍රමුඛ පක්ෂ එක්ව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජාතික පෙරමුණ යටතේ සන්ධානගත වීමට අදාළ ගිවිසුම අද (01) අත්සන් කිරීමට නියමිතව තිබේ.

අද පෙරවරුවේ කොළඹදී මෙම ගිවිසුම අත්සන් කිරීමට නියමිත බව එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මහලේකම් අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා සඳහන් කළේය.

මෙම සන්ධානය සඳහා එක්සත් ජාතික පක්ෂය ප්‍රමුඛ පක්ෂ 12ක්පමණ එක්වීමට නියමිතයි.

ඊට අමතරව සිවිල් සංවිධානද අද දිනයේ මෙම ගිවිසුම සඳහා අත්සන් කිරීමට නියමිත බව වාර්තා වේ.

හිටපු ජනාධිපතිනී චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මහත්මියද අද දිනයේ මෙම සන්ධානය සමඟ එක්වීමට සැලසුම් කර ඇති බව දැනගන්නට තිබේ.

ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ විකල්ප කණ්ඩායමක් ලෙස චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මහත්මිය ඇතුළු පිරිස මෙම සන්ධානයට එක්වීමට නියමිතය.