ශ්‍රි ලංකාවේ දරුවන්ට සමීපතම නායකයා මහින්ද

එක්සත් ජාතීන්ගේ ළමා අරමුදල (UNICEF) විසින් දරුවන් සම්බන්ධ කර ගනිමින් සංවිධානය කර ඇති විශේෂ වැඩසටහනකට සමගාමීව, වත්මන් ව්‍යසනකාරී තත්ත්වය නිසා ළමා මනසට බලපා ඇති ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු ලබා දීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන්, දරුවන්ට සමීප රාජ්‍ය නායකයෙකු ලෙස අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා තෝරා ගෙන තිබේ.

ඒ අනුව වර්තමානයේ ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ දී ඇති තත්වය පිළිබඳ තමාට ඇති ගැටලු සම්බන්ධයෙන් වයස අවුරුදු 18ට අඩු ඕනෑම දරුවකුට, තම ගැටලුව තත්පර 10ක වීඩියෝවක් ලෙස පටිගත කර අග්‍රාමාත්‍යවරයා වෙත ඉදිරිපත් කළ හැකිය.

එලෙස පටිගත කළ වීඩියෝව ෆේස්බුක් පණිවිඩයක් ලෙස අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ නිල ෆේස්බුක් පිටුව ඔස්සේ යොමු කිරීමේ අවස්ථාව සලසා තිබේ. මෙහිදී එම ප්‍රශ්නවලට අග්‍රාමාත්‍යවරයා විසින් ලබාදෙන පිළිතුර අග්‍රාමාත්‍ය ඒ මහතාගේ නිල ෆේස්බුක් පිටුව ඔස්සේ නිකුත් කිරීමට කටයුතු සැලසුම් කර ඇත.

(උපුටාගැනීම දිනමිණ පුවත්පත )