ශ්‍රි පාද වන්දනා සමය ඇරඹෙයි

2019 -2020 ශ්‍රී පාද වන්දනා සමය අදින් (11) ආරම්භවිය.

අදට යෙදී ඇති උදුවප් පුන් පොහෝ දිනෙන් ආරම්භ වන ශ්‍රී පාද වන්දනා සමය මාස 6 ක කාලයක් පුරා පැවැත්වෙන අතර ලබන වසරේ වෙසක් පුන් පොහෝ දිනෙන් ශ්‍රී පාද වන්දනා සමය අවසන් අවසන් වේ.

ශ්‍රී පාද අවාර කාල සීමාව තුළ පැල්මඩුල්ල, ගල්පොත්තාවල ශ්‍රී පාද රජමහා විහාරස්ථානයේ තැන්පත් කර ඇති සමන් දේව ප්‍රතිමාව සහ සදාතුක කරඩුව ශ්‍රී පාද උඩමළුව වෙත වැඩම කරවීම ඊයේ (10) පෙරවරුවේ සිදු කෙරුණි.