වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු මහතා අභාවප්‍රාප්ත වෙයි.

කොවිඩ් 19 වෛරසය ආසාදිතව අයි.ඩී.එච් රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටි වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු මහතා අභාවප්‍රාප්ත වී තිබේ.මිය යනවිට ඒ මහතා 89 වියේ පසුවිය.