විශ්‍රාම ගිය සේවකයන්ට අග්‍රහාර රක්ෂණ ප්‍රතිලාභය

2016 ජනවාරි 01 දිනට පෙර විශ්‍රාම ගිය රාජ්‍ය සේවකයන්හට අග්‍රහාර රක්ෂණ ප්‍රතිලාභ ලබාදීමට රජය පියවර ගෙන ඇති බවඋසස් අධ්‍යාපන, තාක්ෂණ, නවෝත්පාදන සහ තොරතුරු හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා ප්‍රකාශ කරයි.

රාජ්‍ය සේවකයින්ගේ සුබසිද්ධිය වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක වන අග්‍රහාර රක්ෂණ ක්‍රමය මගින් දැනට රජයේ සේවයේ නියුතු තැනැත්තන්ට මෙන්ම රජයේ සේවයෙන් විශ්‍රාම ගිය පිරිසටත් අදාළ ප්‍රතිලාභ ලබාදීම පුළුල් කිරීම සඳහා තවදුරටත් රජය කටයුතු කරන බව ද හෙතෙම පැවසීය.

මේ වන විට අග්‍රහාර රක්ෂණයේ ප්‍රතිලාභ හිමිවන්නේ 2016 ජනවාරි 21 දිනෙන් පසුව විශ්‍රාම ගිය රාජ්‍ය සේවකයින්ට පමණක් වුවත් රාජ්‍ය සේවා විශ්‍රාමිකයන්ගෙන් බහුතරයක් එම දිනට පෙර විශ්‍රාම ගිය තැනැත්තන් නිසා මෙම තීරණය ගෙන ඇති බව ඒ මහතා පැවසීය. මෙම තත්වය සම්බන්ධයෙන් විශ්‍රාමිකයින්ගේ සංගම් විසින් රජයට ඉදිරිපත් කරන ලද ඉල්ලීම්ද සැලකිල්ලට ගෙන 2016 ජනවාරි 01 දිනට පෙර විශ්‍රාම ගිය රාජ්‍ය සේවකයින්ටත් අග්‍රහාර රක්ෂණ යෝජනා ක්‍රමයට ඇතුලු වීම සඳහා අවස්ථාව සැලසීම සම්බන්ධව නිපුණතා සංවර්ධන, රැකීරක්ෂා සහ කම්කරු සබඳතා හා රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් පාලන සහ පළාත් සභා යන විෂයන් භාර අමාත්‍යවරුන් ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට පසුගියදා රැස් වූ අමාත්‍ය මණ්ඩලය අනුමැතිය ලබා දුන් බව බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

මේ හා සම්බන්ධව මුදල්, ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යවරයා වශයෙන් අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවක් අනුව දැනට පෞද්ගලික රෝහල් සඳහා පමණක් ලබාදෙන අග්‍රහාර රක්ෂණ ප්‍රතිලාභ රජයේ රෝහල් වෙනුවෙන්ද ලබා ගැනීමට අවස්ථාව සැලසීමට යෝජනා වූ බවද අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් පැවසීය.