විමල් පාරම්පරික ඇස්කණ්ණාඩි හදන ගමට ගිය ගමන

ස්වාහාවික දියතරිප්පු පාෂාණ යොදාගනිමින් ඇස් කණ්නාඩි නිෂ්පාදනය කරන වටිනා තාක්ෂණයට හිමිකම් කියන පරපුරේ අවසන් පුරුක වන, මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ, උඩුනුවර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ, කිරිවවුල ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ, ගුණසෝම ශිල්පියා අද වනවිටත් එම කර්මාන්තයේ නිරත වෙමින් සිටියි. ඈත අතීතයේ සිට පැවත එන මෙම වටිනා කර්මාන්තය ඉදිරියට පවත්වාගෙන යෑමට එම ශිල්පියා සහයක් බලාපොරොත්තු වන බව පසුගියදා මාධ්‍ය මගින් පළවූ වාර්තාව පිළිබද සිය විශේෂ අවධානය යොමුකළ කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර, ව්‍යවසාය සංවර්ධන, කර්මාන්ත සහ සැපයුම් කළමනාකරණ ගරු අමාත්‍ය විමල් විරවංශ මැතිතුමා අද (02) එම ඇස් කණ්නාඩි නිෂ්පාදනය කරන ගුණසෝම ශිල්පියාගේ ඇස් කණ්නාඩි නිෂ්පාදන පරිශ්‍රයේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවකට එක් විය.

එහිදී ගරු අමාත්‍යවරයා විසින් කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර, ව්‍යවසාය සංවර්ධන අමාත්‍යංශයේ නිලධාරීන්ට මෙම ශිල්පය රැක ගැනීම වෙනුවෙන් ගුණසෝම ශිල්පියා වෙත අවශ්‍ය සහයෝගය ලබාදෙන ලෙස උපදෙස් ලබාදුන්නේය.