විභාග දිනවල වෙනසක් නෑ – කොමසාරිස්වරයා කියයි.

අගෝස්තු මස පැවැත්වීමට නියමිත අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගය සහ පහ ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සැලසුම් සහගතව පවත්වන බවත් කිසිදු හේතුවක් මත කල් නොයන බවත් විභාග කොමසාරිස් බී. සනත් පූජිත පවසයි.

ඒ අනුව අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගය අගෝස්තු මස 05 වනදා සිට 31 වැනිදා දක්වා ද 05 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය අගෝස්තු මස 04 වනදාද පැවැත්වීමට නියමිතයි.
මේ වනවිට පාසල්අධ්‍යාපන කටයුතු සාමාන්‍ය ලෙස ක්‍රියාත්මක බැවින් විභාග කල් යෑම පිළිබඳව සමාජයේ පවතින වැරදි කටකතාවලට නොරැවටී ඒ වෙනුවෙන් සූදානම් වීම අත්‍යාවශ්‍ය බවත් මේ පිළිබඳව වැඩිදුරටත් කරුණු දක්වමින් විභාග කොමසාරිස්වරයා සඳහන් කර සිටියේය.