විපක්ෂ නායක ගැන තීන්දුවක් නෑ.

විපක්ෂනායක ධුරය සදහා පාර්ලිමේන්තුවේ අසුන් පැනවීම සම්බන්ධයෙන් මෙතෙක් තීරණයක් ගෙන නොමැති බව වේත්‍රධාරී නරේන්ද්‍ර ප්‍රනාන්දු මහතා පවසයි.

ඒ සම්බන්ධයෙන් කතානායක කරූ ජයසූරිය මහතා විසින් තමන් වෙත මෙතෙක් දැනුම්දීමක් සිදුකර නොමැති බව ඔහු ප්‍රකාශ කරයි.

විපක්ෂනායක ධුරය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට ලබාදීම සඳහා එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා එම පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායම් රැස්වීමේදී පසුගියදා තීරණයක් ගෙන තිබුණි.

ඒ සම්බන්ධයෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂ මහලේකම් අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා විසින් කතානායකවරයා දැනුවත් කිරීමට පියවර ගත් අතර එම යෝජනාව කතානායක කරූ ජයසූරිය මහතා විසින් පිළිගත්තේය.

ඒ අනුව මීට පෙර පාර්ලිමේන්තුවේ අසුන් පැනවීම සිදු කිරීම අවසන් වුවද විපක්ෂ නායක ධුරය සඳහා නව නාම යෝජනාවක් ඉදිරිපත් වීමත් සමඟ අසුන් පැනවීමේදී ඊට අදාල තීරණයක් ගැනීම අවශ්‍ය වෙයි.

ඊට හේතුව එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායකත්වය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් දැරීම සහ විපක්ෂනායකත්වය සඳහා සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ නාමය ඉදිරිපත් වී තිබීමයි.

පාර්ලිමේන්තුව වාර අවසාන කිරීමට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පසුගියදා පියවර ගත් අතර නව සැසිවාරය ලබන වසරේ ජනවාරි මස 3 වනදා ආරම්භ වීමට නියමිතව ඇත.

ඒ අනුව පාර්ලිමේන්තුවේ විපක්ෂ නායක අසුන පැනවීම සම්බන්ධයෙන් තීරණය කිරීම සඳහා ඉදිරියේදී කතානායකවරයා සමඟ සාකච්ඡා කිරීමට නියමිත බවයි වේත්‍රධාරී නරේන්ද්‍ර ප්‍රනාන්දු මහතා පවසයි.