විපක්ෂ නායකත්වය ගැන තීන්දුවක්

විපක්ෂ නායකධුරය සම්බන්ධයෙන් තීන්දුවකට එළැඹ ඇති බවත්, කඩිනමින් තීරණයක් ගන්නා බවත් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සුජීව සේනසිංහ මහතා පවසයි.

ඊයේ (02) රාත්‍රියේ කොළඹදී පැවති සාකච්ඡාවකින් පසුව එම පක්ෂයේ නියෝජිතයින් මේ සම්බන්ධයෙන් මාධ්‍යයට අදහස් පළ කළේය.