විපක්ෂ නායකකම සජිත්ට දෙනලෙස ඉල්ලා කතානායකට ලියියක්

පාර්ලිමේන්තුවේ විපක්ෂ නායක ධුරය එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට ලබාදෙන ලෙස ඉල්ලා සිටිමින් එක්සත් ජාතික පෙරමුණ නියෝජනය කරන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් 57 දෙනෙකු විසින් අත්සන් තබන ලද ලිපියක් කථානායකවරයා වෙත භාර දී තිබේ.

ඊයේ(27) පස්වරුවේ මෙම ලිපිය කථානායකවරයා වෙත භාරදී ඇති බව කථානායක මාධ්‍ය අංශය සඳහන් කරයි.