විදෙස් සංචාරකයන්හට මෙරටට පැමිණිමට අවස්ථාව ලබාදීමට රජයේ අවධානය

ගුවන් තොටුපළ කඩිනමින් විවෘත කර සංචාරකයන්හට මෙරටට පැමිණිමට අවස්ථාව ලබාදීමට රජයේ අවධානය යොමුව තිබේ.

ඒ සදහා අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම පිලිබඳ කැබිනට් මණ්ඩලය දැනුවත් කොට විශේෂ කැබිනට් පත්‍රිකාවක් කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කිරීමට අපේක්ෂා කරන බව සංචාරක ඇමැති ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා පවසයි.

සංචාරක කේෂ්ත්‍රයේ නියුතු සංවිධාන 49ක නියෝජිතයන් සමඟ ඊයේ (18) පැවැති විශේෂ සාකච්ඡාවක දී ඇමැති ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා මේ බව සඳහන් කළේය.