විදුලි බිලට අමතර ගාස්තු අය නොවේ.

කොවිඩ් 19 වසංගත තත්ත්වය නිසා සියලු විදුලි බිල්පත් දැනට විදිමත් ව ලබා දීමක් සිදු නොකෙරේ එබැවින් මාස දෙක තුනක බිල්පත් එකතු කර අමතර ගාස්තුවක් ද සහිතව එක්වර විශාල මුදලක් පාරිභෝගිකයන්ට ගෙවීමට සිදුවේ යැයි මේ දිනවල නිරන්තරයෙන් මහජනතාව විදුලිබල අමාත්‍යාංශය හා විදුලි බල මණ්ඩලයෙන් විමසීම් කරනු ලබයි.

මෙම කාරණය සම්බන්ධයෙන් විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා විදුලි බල මණ්ඩලයේ නිලධාරින් සමග පසුගියදා 23 දා සාකච්ඡාකොට මහජනතාව දැනුම්වත් කරන ලදී.

මෙම තත්ත්වය යටතේ  මාසික විදුලිබිලට අමතර කිසිදු අමතර ගාස්තුවක් එකතු නොකරන ලෙසත්, කිසිසේත් ම විදුලිය විසන්ධි කිරීම සඳහා රතු බිල් නිකුත් කිරීමට පියවර නොගන්නා ලෙසත් අමාත්‍යවරයා උපදෙස් දුන්නේය.

විදුලි බිල්පත් ගෙවීමේ දී තමන්ට වැඩි මුදලක් එක්වර ගෙවන්නට සිදුවෙතැයි අනවශ්‍ය බියක් ඇති කර නොගන්නා ලෙස අමාත්‍යවරයා මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටියේය.

නමුත් විදුලි බිල තමන්ට ලැබීමෙන් පසු ඒම මුදල් කඩිනමින් ගෙවීමට පියවර ගන්නා ලෙස ද විදුලි බල මණ්ඩලය මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටියේය.