විදුලි පරිභෝජනය සියයට 30කින්ප හළට

රජය විසින් කලින් සැලසුම් කළ පරිදි හදිසි මිල දී ගැනීම් යටතේ විදුලිය මිල දී ගැනීම සඳහා මේ වන විට අවශ්‍යතාවයක් පැන නොනගින බැවික් එසේ හදිසි විදුලිය මිල දී ගැනීමක් කිසිසේත් සිදුනොවන බවත් විදුලිබල හා බලශක්ති, ප්‍රවාහන සේවා කළමනාකරණ අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පවසයි. නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ඔහු වැඩිදුරටත් මෙසේ කියා සිටී.

“දැනට අප රටේ සමස්ත විදුලි අවශ්‍යතාවයෙන් සියයට 60ක් සපයනු ලබන්නේ නොරොච්චෝලේ ගල් අඟුරු බලාගාරය මගිනි. ඩීසල් විදුලි බලාගාර කිහිපයක් හා සියයට 15ක පමණ ජල විදුලිය උත්පාදනය මගින් සෙසු විදුලිබල අවශ්‍යතා සම්පූර්ණ කර ඇති අතර පුද්ගලික අංශයේ විදුලිය නිෂ්පාදනය මේ වන විට මුළුමනින්ම අත්හිටුවා තිබෙන්නේ දෛනික විදුලි අවශ්‍යතාවය සියයට 30කින් පහළ යාම හේතුවෙනි.“

“එමෙන්ම කොවිඩ්-19 වසංගත තත්ත්වය නිසා ලෝක වෙළෙඳපොළේ ඉන්ධන මිල වෙනස්වීම් සිදුවුවද, නොරොච්චෝල ගල් අඟුරු බලාගාරය මගින් අඛණ්ඩව විදුලිය උත්පාදනය සඳහා අවශ්‍ය ගල් අඟුරු තොග මෙම වසරේ නොවැම්බර් මාසය දක්වාහ පවතී. එමනිසා කිසිදු කප්පාදුවකින් තොරව විදුලිය ලබා දීමේ හැකියාව මේ වන විට ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය සතුව පවතී.“