විදුලිය බිඳවැටීම පිළිබඳ කමිටු වාර්තාව අද එයි

මුළු දිවයිනටම විදුලිය බිඳ වැටීම පිළිබඳ සොයා බැලීමට  මහාචාර්ය රාහුල අතලගේ මහතාගේ මූලිකත්වයෙන්   පත් කළ කමිටුවේ වාර්තාව අද (26) අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව ඇත.  

නියෝජිතයින් 9 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත මෙම කමිටුව විසින් සකස් කළ අදාළ වාර්තාව පෙරේදා විෂය භාර අමාත්‍ය ඩලස් අලහප්පෙරුම වෙත භාර දෙනු ලැබීය.

විදුලිය බිඳ වැටීම පිළිබදව සොයා බැලීමටත් එවැනි තත්ත්වයක් නැවත ඇතිවීමේ ප්‍රවණතාව අවම කිරීමේ ක්‍රියාමාර්ගයන් පිළිබදව හඳුනා ගැනීමටත් මෙම කමිටුවක් පත් කරණ ලදී.

.