විදුලිබල මණ්ඩලයේ මේ වසරේ පාඩුව කෝටි 12000

මේ වසරේ විදුලිබල මණ්ඩලයේ පාඩුව රුපියල් කෝටි 12,000 ඉක්මවනු ඇති බව මගී ප්‍රවාහන කළමනාකරණ විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පවසයි.

අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දෙන්නේ මෙම අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති ආයතන ලබන පාඩුව අවම කර ගැනීමට හැකි වුවහොත් රටේ ආර්ථික ගැටලුවට විශාල ශක්තියන් වනු ඇති බවය.

ඊයේ(01) කොළඹ පැවැති උත්සවයකට එක්වෙමින් මහින්ද අමරවීර අමාත්‍යවරයා මෙම අදහස් පල කළේය.