වැව් 5000ක් ප්‍රතිසංස්කරණයට ජනාධිපති උපදෙස්.

රට පුරා වැව් 5,000ක් පුරාණ තාක්ෂණය සහ නූතන විද්‍යාත්මක ක්‍රමවේදය භාවිත කරමින් කඩිනමින් ප්‍රතිසංස්කරණය කරන ලෙස ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ග්‍රාමීය කුඹුරු, ආශ්‍රිත වැව්, ජලාශ හා වාරිමාර්ග සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ඉදිරි සැලසුම් පිළිබඳ ජනාධිපති කාර්යාලයේ දී ඊයේ (09) පැවැති සාකච්ඡාවට එක්වෙමින් උපදෙස් දුන්නේය.

වැව් පිළිසකර ව්‍යාපෘතිය කඩිනම් කිරීමට සිවිල් ආරක්ෂක බළකායේ සහාය ලබාගැනීමට නියමිත අතර පුරන් කුඹුරු අක්කර 120,000ක් ආශ්‍රිතව ජාතික ආහාර නිෂ්පාදන දායකත්ව වැඩසටහනත් මීට සමගාමීව ක්‍රියාත්මක කෙරේ. මීට පෙර ක්‍රියාත්මක කෙරුණු වැව් ප්‍රතිසංස්කරණ ව්‍යාපෘතිය විද්වතුන්ගේ සහ ජනතාවගේ බලවත් දෝෂ දර්ශනයට ලක් වූයේ වැව් හාරා ගැඹුරු කළත් ජලය රඳවා තබාගැනීමේ පුරාණ තාක්ෂණ සහ විද්‍යාත්මක ක්‍රමවේද භාවිත නොකිරීම බව ජනාධිපතිවරයා මෙහිදී පෙන්වා දුන්නේය.