වැලිකඩ බන්ධනාගාරය හොරණට

වැලිකඩ බන්ධනාගාරය හොරණ ප්‍රදේශයට රැගෙනවිත් අධි ආරක්ෂිත බන්ධනාගාරයක් බවට පත් කිරීමට සැලසුම් කරඇති බව ලොහාන් රත්වත්තේ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පවසයි.
ඒ මගින් බන්ධනාගාර තුළ පවතින තදබදය ද අඩු කරගත හැකි බව ඔහු තවදුරටත් කියා සිටී.

ගාල්ල, බූස්ස බන්ධනාගාරයේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවකට එක්වෙමින් ලොහාන් රත්වත්ත රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියේ ය.

විපක්ෂනායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා විසින් රන්ජන් රාමනායක මහතාගේ ආරක්ෂාවට තර්නයක් ඇති බවට ප්‍රකාශ කිරීම හේතුවෙන් ඔහුව ආරක්ෂිත තනි කුටියක රැඳවීමට පියවර ගත් බවද එහිදී ලොහාන් රත්වත්ත මහතා කියා සිටියේය.