වැඩි මිලට සහල් අළෙවිකරන වෙළඳුන් ගැන 1919ට කියන්න

වැඩි මිලට සහල් අළෙවි කරන වෙළඳුන් සම්බන්ධයෙන් නීතිමය පියවර ගැනීමට අවශ්‍ය වැටලීම් අඛණ්ඩව සිදුකරන බව පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය පවසයි.

මේ වන විට සිදුකළ වැටලිම්වලදී වෙළඳුන් 100 කට ආසන්න පිරිසකට එරෙහිව නඩු පැවරීමට කටයුතු කර තිබේ.

එම වැටලීම් අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වන බව එම අධිකාරිය සදහන් කළේය.

මෙම ක්‍රියාවලිය සඳහා ජනාධිපතිතුමාගේ සෘජු අවධානය යොමුව තිබේ.

සහල් තොග සගවාගෙන සහ පවතින මිලට වඩා වැඩියෙන් අළෙවිකරන වෙළෙඳුන් සම්බන්ධයෙන් වන මහජන පැමිණිලි 1919 ක්ෂණික දුරකතන ඇමතුම් අංකයට ඉදිරිපත් කිරීමට හැකියාව පවතියි.