වතු කම්කරුවන්ගේ රුපියල් දහසේ දෛනික වැටුප් වැඩිවීම සතියක් ඇතුළත

රජය පොරොන්දු වූ පරිදි වතු කම්කරුවන්ගේ රුපියල් දහසේ දෛනික වැටුප් වැඩිවීම සතියක් ඇතුළත ක්‍රියාත්මක කිරීමට පඩිපාලක සභා මඟින් තීන්දු කර තිබේ. ඒ අනුව වතු කම්කරුවන්ගේ රුපියල් 900ක දෛනික දීමනාව රුපියල් 1000 දක්වා වැඩිකිරීමට හැකිවන බව කම්කරු ඇමැති නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

මීට අදාළ ගැසට් නිවේදනය සතියක් ඇතුළත නිකුත් කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බව ද ඇමැතිවරයා අනාවරණය කළේය.

කම්කරු ඇමැතිවරයා හා තේ හා රබර් පඩිපාලක සභාව ඊයේ (08) හමුවූ අවස්ථාවේ දී මෙම තීරණයට එළැඹ තිබේ.

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ සෞභාග්‍යයේ දැක්ම අනුව වතු කම්කරුවන්ගේ වැටුප් වැඩිවීම සිදු කිරීමට හැකියාව ලැබුණු බව ඇමැති නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා කියා සිටියේය.

මෙවර අය-වැය ලේඛනය මඟින් මුදල් ඇමැතිවරයා ලෙස අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා වතු කම්කරුවන්ගේ වැටුප් වැඩිකිරීමට අදාළ යෝජනාව ඉදිරිපපත් කර තිබෙන බවත් ඊට අනුව ඉදිරි වැඩපිළිවෙළ සකස් කර ඇති බවත් නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා වැඩිදුරටත් පැවසීය.