වංචා මඩින්න කෝච්චි ප්‍රවේශපත්‍රය ස්මාර්ට් කරයි.

දුම්රියේ ගමන් ගන්නා මගීන් සඳහා සුහුරු ප්‍රවේශ පත්‍රයක් හඳුන්වා දීම හා දුම්රියේ ආසන වෙන් කිරීම ඔන්ලයින් ක්‍රමයට සිදු කිරීමට අදාල පද්ධතියක් හඳුන්වා දීමට  අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලබා ගැනීම සඳහා විදුලිබල හා බලශක්ති, ප්‍රවාහණ කළමනාකරණ සේවා අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා විසින් අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කර තිබේ.

දැනට දුම්රියේ ප්‍රවේශ පත් කල්තියා වෙන් කිරීමේ දී ඇතැම් පුද්ගලයින් විසින් සිදු කරන නීතිවිරෝධී ක්‍රියා හේතුවෙන්  දේශීය මගීන්ටත්,  විශේෂයෙන් විදේශ සංචාරකයින් ගසා කෑමේ ජාවාරමක් පවතින බව පෙනී ගොස් ඇත.

ඇතැම් තැරැව්කරුවන් විසින් ආසන වෙන් කිරීමේ දී  ඇතැම් දුරගමන් ප්‍රවේශ පත්‍ර පවතින මිල ගණනට වඩා කිහිප ගුණයකට වැඩි මුදලකට අළෙවි කරනු ලබයි.එම මුදල සාමාන්‍ය මුදල මෙන් තුන් හතර ගුණයක් වන බව සඳහන් වේ. එමෙන්ම මේ හේතුව නිසා දේශීය සංචාරකයින්ට පවා දුම්රියේ ආසන වෙන් කරවා ගැනීම ඉතාමත් දුෂ්කර බව පෙනී ගොස් තිබේ.

මෙම තත්ත්වය වළක්වා ලීම සඳහාත්, දුම්රිය සේවාව  මගින් ගුණාත්මක සේවාවක් මගී ජනතාවට ලබා දීමත් අරමුණු කර ගනිමින් අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා විසින් මෙම සුහුරු ප්‍රවේශ පත්‍ර නිකුත්  කිරීම හා ආසන වෙන් කිරීම ඔන්ලයින් ක්‍රමයට සිදු කිරීමේ පද්ධතිය හඳුන්වා දිමට අදාල අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්‍රිකාව මේ වනවිටත් අමාත්‍ය මණ්ඩලයට යොමු කර තිබේ. 

මෙම පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ සහයෝගය ලැබී තිබෙන අතර ඉතාමත් කඩිනමින් මෙම සුහුරු ප්‍රවේශ පත්‍රය හා ආසන වෙන් කිරීමේ පද්ධතිය හඳුන්වා දීමට පියවර ගන්නා බව ඊයේ  රත්මලාන දුම්රිය අංගනයේ කටයුතු සොයා බැලීම සඳහා සහභාගි වෙමින් අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කරන ලදී.

මෙම සංචාරයේදී රත්මලාන දුම්රිය අංගනය තුළ අලුත්වැඩියා කෙරෙන දුම්රිය මැඳිරි මෙන්ම ලී වලින් ඉදි කෙරන දුම්රිය මැදිරි පද්ධතිය ද අමාත්‍යවරයාගේ අවධානයට ලක් විය.

දුම්රිය මැදිරි අලුත්වැඩියාව සඳහා ඉතාමත් දක්ෂ සේවක පිරිසක් දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව තුළ සිටින අතර දැනට පුද්ගලික ආයතනයක් මගින් සිදු කරන එම කටයුතු තමන් වෙත ලබා දෙන ලෙස එම සේවක පිරිස් අමාත්‍යවරයාගෙන් ඉල්ලීමක් කළහ.

එම ඉල්ලීම සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍යවරයා ඉදිරියේදී කටයුතු කරන බව සේවකයනට දන්වා සිටියේය.