ලෝක තෙල් මිල අඩුවීමේ වාසිය ජනතාවට ලබාදෙනවා.ඇමැති අමරවීර කියයි.

ලෝක වෙළෙඳපොළේ ඉන්ධන මිල දැනට සති කිහිපයක සිට අඩුවෙමින් පවතින බවත් එහි වාසිය ජනතාවට ලබාදීමට පියවර ගන්නා බවත් ඇමැති මහින්ද අමරවීර මහතා පවසයි.  කොරෝනා වෛරසය ලොව පුරා ව්‍යාප්තවීම හේතුවෙන් මේ වනවිට  ලෝක වෙළෙඳ පොළෙහි ඉන්ධන මිල ක්‍රමානුකුලව පහත යමින් පවතී. මෙම කාරණය සැළකිල්ලට ගනිමින් මෙම සතියේ අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේ දී මෙරට ඉන්ධන මිල සංශෝධනයක් සිදු කිරීම හා ලෝක ඉන්ධන මිල පහළ යාමේ වාසිය මෙරට ජනතාවට ලබාදීම සම්බන්ධව කරුණු අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අවධානය යොමු කිරීමට විදුලි බල හා බලශක්ති ඇමැති මහින්ද අමරවීර මහතා තීරණය කර තිබේ.