ලොකු ළූණු වැඩිමිලට විකුනන්නන් සොයා වැටලීම්

රජය විසින් නියම කර ඇති උපරිම සිල්ලර මිලට පටහැනිව ලොකු ළූණු අලෙවිකරන වෙළඳුන් සම්බන්ධයෙන් සිදුකරන වැටලීම් අද (27) සිට ආරම්භ කර බව පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ  අධිකාරිය පවසයි.

එම අධිකාරියේ පාරිභෝගික හා තොරතුරු අධ්‍යක්ෂ අසේල බණ්ඩාර මහතා පවසම ලද්දේ දිවයින පුරා දීප ව්‍යාප්තව පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරියේ නිලධාරින් හා පොලීස් නිළධාරීන්  එක්ව මෙම වැටලීම් සිදුකරන බවයි.

ඒ අනුව ලොකු ළූණු කිලෝවක් සඳහා නියම කර ඇති රුපියල් 190 ක උපරිම සිල්ලර මිලට පටහැනි ඉහළ මිල ගණන් යටතේ ලොකු ළූණු අලෙවි නොකරන ලෙස වෙළඳුන් දැනුවත් කර ඇති බව අසේල බණ්ඩර මහතා සඳහන් කළේය.