රෝහිත නිදහස්


අමාත්‍ය රෝහිත අබේගුණවර්ධනට එරෙහිව අල්ලස් කොමිසම පැනවූ නඩුවේ චෝදනාවලින් ඔහු නිදහස් කිරීමට කොළඹ මහාධිකරණය නියෝග කර තිබේ.