රෝගීන් ප්‍රමාණය 175ක් වෙයි

මෙරටින් වාර්තා වන කොවිඩ් නයින්ටීන් ආසාදිතයින්ගේ ගණන 175 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

මේ වන විට අද දිනයට පමණක් කොවිඩ් නයින්ටීන් වෛරස ආසාදිතයින් 9 දෙනෙකු වාර්තා වී ඇත.