රුවන්පුර අධිවේගී මාර්ගයේ වැඩ ජනවාරි මැද අරඹනවා.මහා මාර්ග ඇමැති කියයි.

රුවන්පුර අධිවේගී මාර්ගය ඉදි කිරීමේ කටයුතු ජනවාරි 15 වැනිදාට පෙර ආරම්භ කරන බව මහාමාර්ග ඇමැති ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී පෙරේදා (08) පැවසුවේය.

රුවන්පුර අධිවේගී මාර්ගය ඇතුළු අධිවේගී මාර්ග සෑදීමේදී අත්පත් කර ගන්නා ඉඩම්වල වටිනාකම පියවීමට පමණක් රුපියල් කෝටි 4,000ක් මුදලක් මෙවර අයවැයෙන් වෙන් කර ඇති බව ඇමැතිවරයා ප්‍රකාශ කළේය.

ඉඩම් මිලදී ගැනීම සඳහා මෙරට ඉතිහාසයේ වැඩියෙන්ම මුදලක් වෙන් කළ අවස්ථාව මෙවර අය වැය බවට හඳුන්වා දිය හැකි බවත් හෙතෙම කියා සිටියේය.