රාජිත CIDයට භාර වෙයි

හිටපු අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා මීට සුළු වේලාවකට පෙර අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට භාර වීමෙන් අනතුරුව අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

ඒ අනුව ඔහු අධිකරණය හමුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය.