රාජිත අත්අඩංගුවට ගැනීමට වරෙන්තු නිකුත් කරයි.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රාජිත සේනාරත්න මහතා අත්අඩංගුවට ගෙන අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන ලෙස නියෝගකරමින් මීට සුළු මොහොතකට පෙර වරෙන්තු නිකුත්කොට තිබේ.