රාජ්‍ය සේවයට බඳවාගන්නා උපාධිධාරීන්ට පුහුණුවක්.

‘සෞභාග්‍යයේ දැක්ම‘ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය අනුව රාජ්‍ය සේවයට බඳවාගන්නා උපාධිධාරීන් 50,000 පුහුණු කිරීමට යුද හමුදාපති ලුතිනන් ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වාගේ උපදෙස් පරිදි ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ සහාය ඇතිව ආරක්ෂක හමුදා මූලස්ථාන, රෙජිමේන්තු මූලස්ථාන සහ පුහුණු පාසල් ඇතුළු මධ්‍යස්ථාන 51ක වැඩසටහනක් ආරම්භ කර ඇත.

මාසයක කාලයකට පැවැත්වෙන මෙම එක් වැඩසටහනකට 10,000 බැඟින් වාර 5කදී පැවැත්වෙන අතර එහි අරමුණ රාජ්‍ය සේවයට ඇතුළත් වන උපාධිධාරීන්ට නේවාසික පුහුණුවක් ලබා දීමයි. ඒ පුහුණුව යටතේ බඳවා ගන්නා උපාධිධාරීන්ගේ කුසලතා, දැනුම සහ ආකල්ප වර්ධනය කිරීමට කටයුතු යෙදේ.

මේ පුහුණුව තුළින් රාජ්‍ය සේවය පූර්ණ ඵලදායීතාවයෙන් යුතුව ක්‍රියා කිරීම වෙනුවෙන් අවශ්‍ය හැඩගැස්වීම ලබාදෙන අතර නායකත්වය සහ කණ්ඩායම් හැඟීම ගොඩනැඟීම, කළමනාකරණ පුහුණුව, රාජ්‍ය හා පුද්ගලික අංශයේ ආයතනගත පුහුණුව, ව්‍යාපෘති වැඩ සහ ක්ෂේත්‍ර අධ්‍යයන, සහජීවනය සහ ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව වර්ධනය ආදී පුහුණුව ලබා දෙයි.