රාජ්‍ය ආයතවල ප්‍රධානීන් පත් කරන්න අලුත් ක්‍රමවේදය මෙන්න.

රාජ්‍ය ආයතවල සභාපතිවරුන් හා අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකයක් බඳවා ගැනීම වෙනුවෙන් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය සුදුසුකම් ලත් පුරවැසියන්ගෙන් අභිලාෂ කැඳවා තිබේ.

මේ සඳහා වන දැන්වීම් පුවත් පත් මගින් ප්‍රකාශයට පත්කර ඇති අතර, ඉදිරිපත් වන ඉල්ලුම් පත් වෘත්තීයවේදීන්ගෙන් සමන්විත කමිටුවක් මගින් සලකා බැලෙනු ඇත.

රජයේ ආයතනවල සභාපතිවරුන් හා අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය ඇතුළු ඉහළ නිලධාරීන් පත්කිරීම තේරීම් කාරක මණ්ඩලයක් හරහා සිදුකරන බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයට ඇතුළත් වූ කරුණකි.

ඒ අනුව රජයේ ආයතන සදහා සභාපතිවරුන් හා අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සමාජිකයින් තෝරාගැනීම වෙනුවෙන් වෘත්තියවේදින්ගෙන් තම කැමැත්ත ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය අද සිංහල, දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි දිනපතා පුවත්පත්වල දැන්වීම් පළකර තිබුණි.

ඒ අනුව නියාමන සහ ප්‍රවර්ධන නියෝජිත ආයතන, ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩල සහ ආයතන, රජයට අයත් වාණිජමය ආයතන වෙනුවෙන් වෘත්තියවේදින්ට සිය අභිලාෂය පළ කිරිමට හැකි වේ.

එම වෘත්තීයවේදීන් තෝරාගැනීමේදී විෂය දැනුම, ප්‍රවීණතාව සහ පළපුරුද්ද පාදක කරගනිමින් වන අතර විදේශගත ශ්‍රී ලාංකීය වෘත්තියවේදින්ටද මේ සදහා සිය අභිලාෂය පළ කිරිමට හැකිවනු ඇත.

අදාළ අයදුම්පත් නිරීක්ෂණය කරනු ලබන්නේ, පස් දෙනෙකුගෙන් යුත් කමිටුවක් විසිනි.

එම කමිටුවට අයත් සාමාජිකයින් වන්නේ, හිටපු ජනාධිපති ලේකම් ලලිත් වීරතුංග, ශ්‍රී ලංකා සුරැකුම්පත් හා විනිමය කොමිෂන් සභාවේ හිටපු සභාපති ආචාර්ය නාලක ගොඩහේවා, ජොන් කීල්ස් සමාගමේ හිටපු සභාපති සුසන්ත රත්නායක, හෙළ ක්ලෝතින් සමාගමේ ප්‍රධානී ඩයන් ගෝමස් සහ විශේෂඥ වෛද්‍ය ප්‍රසන්න ගුණසේන යන මහත්වරුන්ය.

මෙම මණ්ඩලය විසින් සුදුසුකම් සලකා බලා ඒ ඒ ආයතනය සඳහා ප්‍රධානීන් පත් කිරීමට නියමිතය.