රන්ජන්ට සිර දඬුවම්


අධිකරණයට අපහාස කළ බවට චෝදනා එල්ල වූ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රංජන් රාමනායකට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් බරපතල වැඩසහිත සිව් වසරකට සිරදඬුවම් නියම කර ඇත.පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රංජන් රාමනායක නිරෝධායනය සඳහා පල්ලන්සේන විශෝධන මධ්‍යස්ථානය වෙත රැගෙනයාමට නියමිතය