රත්මලාන ශ්‍රි ජන මාවත වසයි.

කාන්තාවකට කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බවට තහවුරු වීමත් සමඟ එම කාන්තාව පදිංචිව සිටි රත්මලාන ශ්‍රී ජන මාවත වසා දමා අදාළ කාන්තාව සමග සබඳතා පැවැත්වූ එම ප්‍රදේශයේ පුද්ගලයන් 34 දෙනෙකු නිරෝධායනය සඳහා පුනානි හමුදා කදවුර වෙත යොමු කර තිබේ.

ශ්‍රී ජන මාවත අද සිට  දින 14ක කාලයක් වසා දැමීමට පියවර ගෙන තිබේ.