යළිත් දෙකට ඇඳිරිනීතිය

කොළඹ, ගම්පහ, කළුතර, මහනුවර, පුත්තලම සහ යාපනය යන දිස්ත්‍රික්ක හැර සෙසු දිස්ත්‍රික්ක 19 සඳහා පනවා තිබූ ඇඳිරි නීතිය අද(06) පෙරවරු 6ට ඉවත් කෙරුණි.

පස්වරු 2ට එම ප්‍රදේශ සඳහා යළිත් ඇඳිරි නීතිය පැනවෙනු ඇත.