යහපාලනයේ ජාතික විධායක සභාවේ ක්‍රියාකලාපය කැළෑ නීතිය රජ කිරීමක් – හිටපු අමාත්‍ය විජේදාස රාජපක්ෂ කියයි.

යහපාලන ආණ්ඩුව සමයේ පැවති “ජාතික විධායක සභාව“ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනුකූලවූවක් නොවන බව දේශපාලන පළිගැනීම් පිළිබඳ සෙවීමේ ජනාධිපති කොමිසම හමුවේ සාක්ෂි ලබාදෙමින් හිටපු අධිකරණ අමාත්‍ය විජේදාස රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

වෛද්‍ය නිහාල් ජයතිලක මහතා විසින් ජාතික විධායක සභාවේ ක්‍රියාකලාපය හේතුවෙන් තමන් දේශපාලන පළිගැනීමට ලක්වූ බව පවසමින් සිදුකළ පැමිණිල්ලකට අදාළව සාක්ෂි ලබාදෙමින් විජේදාස රාජපක්ෂ මහතා මෙම අදහස් පළකර ඇත.

යහපාලන රජය සමයේ පැවති ජාතික විධායක සභාවේ ක්‍රියාකලාපය “කැළෑ නීතිය රජ කිරීමක්“ බව විජේදාස රාජපක්ෂ මහතා ජනාධිපති කොමිසම හමුවේ වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කර ඇත.