මෝටර් රථ දෙපාර්තුමේන්තුවේ කටයුතු සාමාන්‍ය පරිදි ක්‍රියාත්මයි.

කොවිඩ් 19 වෛරස ව්‍යාප්තිය සමග සීමා කිරීම් වලට යටත්ව තිබූ මෝටර් රථ දෙපාර්තුමේන්තුවේ කටයුතු පෙරේදා (01) දින සිට සාමාන්‍ය පරිදි ක්‍රියාත්මක වන බව මෝටර් රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස් ජනරාල් සුමිත් සී.කේ .අලහකෝන් මහතා ප්‍රකාශ කරයි

මින් ඉදිරියට දුරකතන මාර්ග ඔස්සේ කල්වේලා ඇතිව දින වෙන් කර ගැනීම අවශ්‍ය නොවන බව වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වන ඒ මහතා  සදහන් කරයි

කෙසේ වෙතත් කාර්යාල පරිශ්‍රයට පැමිණෙන විට නිසි පරිදි සෞඛ්‍ය උපදෙස් අනුගමනය කරමින් සමාජ දුරස්ථභාවය ආරක්ෂා කර ගැනීමට කටයුතු කළ යුතු වෙයි