මොණරාගල සහ යාපනයේ දෙදෙනකුට කොවිඩ්.

මිනුවන්ගොඩ ඇඟලුම් කම්හලේ තවත් සේවිකාවන් දෙදෙනකු මොණරාගල සහ යාපනය මහ රෝහල්වල ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටියදී කොවිඩ්-19 ආසාදිත බවට තහවුරු වී තිබේ.ඔවුන් දෙදෙනා අයි.ඩි.එච්.රෝහල වෙත මාරුකර යවා තිබේ.