මෙරට සුවය ලැබූ කොවිඩ් රෝගීන් ගණන 42000 ඉක්මවයි.

කොවිඩ් -19 ආසාදිතව සිටි මෙරට තවත් පුද්ගලයින් 766 දෙනෙකු සුවය ලබා රෝහල්වලින් පිටව යාම සමඟ වයිරසය  ආසාදිතව සිට සුවය ලැබූ සංඛ්‍යාව 42,091ක් දක්වා ඉහළට ගොස් ඇති බව  සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශ කරයි.